Vuku gårdsmeieri

Vi har bygd meieri lokaler for Vuku Gårdsmeieri, prosjektet ble gjennomført høsten 2020, og ble overlevert jula samme år.