Skogn Folkehøgskole

Nytt internatbygg på Skogn Folkehøgskole, ble overlevert til skolestart høsten 2017. Nybygget er knyttet til eksisterende bygninger, og består av 22 hybler og fellesarealer som fellesstuer, vaskerom og tekniske rom. Utomhus er det ordnet en ny parkeringsplass på vestsiden av nybygget.