Kolvereid Barnehage

Kolvereid barnehage ble ferdigstilt sommeren 2020, og er et bygg i massivtre.

De 430m2 består av tre avdelinger for barn i alderen 0-3 år, som alle inneholder kjøkken, stellerom, fellesarealer og temarom. I tillegg er det 3 nye vognboder og utendørsanlegg.

Byggherre la vekt på estetikk, miljømessige og bærekraftige løsninger som bidrar til et godt inneklima og brukermiljø. I tillegg var det høyt fokus på gode lydforhold og akustikk i alle bruksrom.