Frosta Brannstasjon

Tilbygg av nye garasjelokaler på ca. 170m2 til Frosta Brannstasjon, i tillegg er det etablert garderobeanlegg på ca. 65 m2 i eksisterende bygning. Prosjektet startet opp høsten 2019, og ble overlevert tidlig i 2020.