Offentlige bygg

Vuku Oppvekstsenter, Verdal (2009/2010)
Vuku Oppvekstsenter, Verdal (2009/2010)
Ørmelen Bo og Helsetun, Verdal (2003/2006)
Ørmelen Bo og Helsetun, Verdal (2003/2006)
Alstadhaug kirke, Levanger (2010)
Alstadhaug kirke, Levanger (2010)
Ørmelen Bo og helsetun 2004, nybygg
Ørmelen Bo og helsetun 2004, nybygg
Nesset ungdomsskole 2011, tilbygg og ombygging
Nesset ungdomsskole 2011, tilbygg og ombygging
Vuku Oppvekstsenter, Verdal (2009/2010)
Rehabilitering og nybygg ungdomsskole + gymsal. Uteområde.

Alstadhaug kirke, Levanger (2010)
Rehabilitering av Alstadhaug kirke etter anvisning fra Riksantikvaren (verneverdig bygning).
Omlegging/ nytt skifertak, nye vindskier, kalking av yttervegger, nye beslag og nedlpsrør.

Ørmelen Bo og Helsetun, Verdal (2003/2006)
Nytt kjøkken og 36 omsorgsleiligheter.