Industri- og næringsbygg

Bunnpris Sørlia, Steinkjer (2011)
Bunnpris Sørlia, Steinkjer (2011)
Treskosvingen 14 i Verdal (2011)
Treskosvingen 14 i Verdal (2011)
YX Bensinstasjon,Verdal (2003)
YX Bensinstasjon,Verdal (2003)
KVERNMO AS ivaretar byggherrer som ønsker næringsbygg som kontorarealer, butikker og lager. KVERNMO AS har levert en rekke industri og næringsbygg over hele Innherred. Erfaringen som er bygget gjennom en årrekke sikrer at KVERNMO AS kan levere rett kvalitet, til rett tid, hver gang.

Her er noen av våre prosjekter innen industri og næring:


Treskosvingen 14 i Verdal (2011)
Ombygging av loftareal i næringsbygg på Tinna i Verdal. Loftarealet er tiltenkt brukt som utleiehybler.
Utbygger: Treskohuset Eiendom AS

Bunnpris Sørlia, Steinkjer (2011)
Vi har som totalentreprenør bygd ny flott Bunnprisbutikk i Sørlia. Lokalene er på ca 1200m2 og har bæresystem av stål og fasader av element. Byggetiden har vært ca 6mnd.
Utbygger: Profier AS.

Sammenbygging Fokus Bank/Kinogården, Verdal (2008)
Sammenbygging av Fokus Bank og Kinogården i Verdal. Lokalene benyttes av NAV til kontorer og kantine. Prosjektet er gjennomført som totalprosjekt.

Fokus Bank-bygget totalrenovert i 2008/2009.
Utbygger: Verdal Næringsbygg AS

Kiwi, Levanger (2007)
Butikk på 1.000 km2, med kontor i 2. etasje, beliggende på Moan i Levanger. Bæresystem av limtre.

YX Bensinstasjon,Verdal (2003)
Ny bensinstasjon. Kontraktssum på kr 6,25 mill.
Utbygger: Coop Inn-Trøndelag