Tine Verdal

Utbygging av ny smøravdeling og mysefabrikk på eksisterende Tine Meieri Verdal.

Prosjektet strekker seg over flere år, fra oppstart i 2009 til ferdigstillelse høsten 2012

Kvernmo har utført mange forskjellige oppgaver. Bl.a stålplatetak, teknisk himling, SW vegger samt en hel rekke tradisjonelle oppgaver som innvendige kontorer, systemhimlinger og dører.

Et kombinert søppel- / sykkelparkerings hus er også bygget. Dette utført i limtre fra Moelven.
Tørketårnet er ett elementbygg på 9 etg.
Tine Verdal
Tine Verdal